Reklamacje i zwroty

 1. Zwrot towaru.

  By dokonać zwrotu towaru należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

  - towar zwracany musi być oryginalnie zapakowany i nie może nosić żadnych śladów użytkowania;
  - zwracny towar nie może mieć uszkodzonej plomby zabezpieczającej;
  - towar nie może być z grupy towarów z prawnym ograniczeniem zwrotów, ze względu na ochronę zdrowia bądź ze względów higienicznych. Podstawa prawna: Dz.U. 2014 poz. 827, Art. 38 ust. 5;
  - zwrot towaru musi być bezpośrednio na adres siedziby właściciela sklepu tj.
  Zanna Invest, Chrzanowskiego 6/10, 75-327 Koszalin;
  - zwrot towaru następuje na koszt klienta;
  - zwracany towar powinien być starannie zapakowany by ustrzec go od ewentualnego uszkodzenia w transporcie;
  - do zwracanego towaru należy przesłać kopię dowodu zakupu wraz z numerem zamówienia;

  Po zweryfikowaniu odesłanego produktu, zwrot pieniędzy za zakupiony towar nastąpi w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania;

  Zanna Invest zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu towaru w przypadku gdy zwracany towar jest nie zgodny z ww. punktami.
  Koszt odesłania towaru w takim przypadku ponosi klient. 2. Reklamacja.

  - W celu złożenia reklamacji należy uzupełnić dostępny formularz.
  - Po wypełnieniu formularza należy odesłać towar starannie zapakowany na adres siedziby właściciela sklepu tj.
  Zanna Invest, Chrzanowskiego 6/10, 75-327 Koszalin;
  - Sklep ma 14 dni na rozparzenie reklamacji i przekazanie odpowiedzi na adres mailowy klienta podany przy rejestracji.
  - W przypadku wątpliwości w podjęciu decyzji o reklamacji sklep zastrzega sobie prawo do przekazania wadliwego towaru do rzeczoznawcy w celu wystawienia opinii. W takim przypadku czas reklamacji wydłuży się do 28 dni, o czym klient zostanie poinformowany mailowo.
  - Datę od której rozpoczyna się proces reklamacyjny uznaje się od dnia dostarczenie towaru wraz z dowodem zakupu do siedziby firmy. W przypadku braku wymaganych dokumentów sklep poprosi klienta o ich uzupełnienie.
  - Reklamację można zgłosić jeżeli towar posiada wady fizyczne bądź prawne (rękojmia).
  - Reklamację z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem będą automatycznie odrzucane jeżeli reklamowany towar będzie nosił znaki użytkowania a opakowanie będzie naruszone w tym będzie posiadał uszkodzoną plombę zabezpieczającą; 
  - Reklamowany towar ze względu na wady techniczne powinien być czysty i schludnie opakowany.
  - Klient w formularzu reklamacyjnym ma prawo wnioskować o 4 formy rozwiązania reklamacji:
  a. wymiana wadliwego towaru na nowy
  b. naprawa uszkodzonego towaru
  c. obniżenie ceny za towar
  d. odstąpienie od umowy

 

Formularz Reklamacji Towarów
 •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl