Reklamacje i zwroty

 1. Zwrot towaru.

  By w pełni zaspokoić potrzby naszych klientów uruchomiliśmy możliwość zwrotu towaru nawet 30 dni od daty zakupu. By dokonać zwrotu towatu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

  - towar zwracany musi być orginalnie zapakowany i nie może nosić żadnych śladów urzytkowania;
  - zwrot towaru musi być bespośrednio na adres siedziby właściciela sklepu tj.
  Zanna Invest, Chrzanowskiego 6/10, 75-327 Koszalin;
  - zwrot towaru nastepuje na koszt klienta;
  - zwaracany towar powinien być starannie zapakowany by ustrzec go od ewentualnego uszkodzenia w transporcie;
  - do zwracanego towaru należy przesłać kopię dowodu zakupu wraz z numerem zamówienia;
  - po zweryfikowaniu odesłanego produktu, zwrot pieniędzy za zakupiony towar nastapi w ciągu 14 dni od jego otrzymania;

  ZannaInvest zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu towaru w przypoadku gdy zwracany towar jest uszkodzony bądź nosi ślady urzytkowania, opakowanie produktu jest naruszone, wysłanie nastąpi później niż 30 dni od daty zakupy.
  Koszt odesłania towaru w takim przypadku ponosi klient. 2. Reklamacja.

  - W celu złożenia reklamacji należy uzupełnić dostępny formularz.
  - Po wypełnieniu formularza należy odesłać towar starannie zapakowany na adres siedziby właściciela sklepu tj.
  Zanna Invest, Chrzanowskiego 6/10, 75-327 Koszalin;
  - Sklep ma 14 dni na rozparzenie reklamacji i przekazanie odpowiedzi na adres mailowy klienta podany przy rejestracji.
  - W przypoadku wątpliwości w podjęciu decyzji o reklamacji sklep zastrzega sobie prawo do przekazania wadliwego towaru do rzeczoznawcy w celu wystawienia opini. W takim przypadku czas reklamacji wydłuży się do 28 dni, o czym klient zostanie poinformowany mailowo.
  - Datę od której rozpoczyna się proces reklamacyjny uznaje się od dnia dostarczenie towaru wraz z dowodem zakupu do siedziby firmy. W przypadku braku wymaganych dokumentów sklep poprosi klienta o ich uzupełnienie.
  - Reklamację można zgłosić jeżeli towar posiada wady fizyczne bądź prawne (rękojmia).
  - Reklamacjie z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem będą automatycznie odrzucane jeżeli reklamowany towar będzie nosił znaki użytkowania a opakowanie będzie naruszone.
  - Reklamowany towar ze względu na wady techniczne powinien być czysty i schludnie opakowany.
  - Klient w formularzu reklamacyjnym ma prawo wnioskować o 4 formy rozwiązania reklamacji:
  a. wymiana wadliwego towaru na nowy
  b. naprawa uszkodzonego towaru
  c. obniżenie ceny za towar
  d. odstąpienie od umowy

 

Formularz Reklamacji Towarów
 •  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl