Karty podarunkowe

Zrób bliskiej osobie prezent i zamów kartę podarunkową.
W naszym sklepie oferujemy Państwu 5 kart podarunkowych do wyboru.
Cztery karty podstawowe:
- Bronze o wartości 100zł;
- Silver o wartości 200zł;
- Gold o wartości 300zł;
- Platinum o wartości 500zł;
Oraz jedną kartę specjalną:
- Special o dowolnej wartości od 50zł do ... - Ze względu na dużą wartość karty wysyłana jest ona w sposób tradycyjny oraz dodatkowo drogą elektroniczną na wskazany adres. Karty tego typu wysyłane są tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty. 

Wszystkie Nasze karty są pakowane w dyskretne, eleganckie koperty przy wyborze wysyłki tradycyjnej lub przesłane drogą elektroniczną w wskazany adres e-mail.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem karty podarunkowej znajdującego się poniżej.

Regulamin Kart Podarunkowych


§ 1
1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady sprzedaży i realizacji Kart Podarunkowych.

§ 2
1. Karta Podarunkowa bonem towarowym i nie jest kartą płatniczą.
2. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN.
3. Karta Podarunkowa jest wysyłana drogą pocztową lub elektroniczną w zależności od zamówienia klienta.
4. Karta podarunkowa ma określony termin ważności ( 1 rok ) i jest aktywowana w momencie opłacenia zamówienia przez klienta.
5. Karta Podarunkowa może być realizowana w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem: cosmilego.pl;

§3
1. Środki pieniężne przekazane przez Kupującego przechodzą w całości na własność Właściciela sklepu w momencie wydania Karty Podarunkowej.
2. Od tego momentu Kupujący może wymienić otrzymaną kartę na zamówiony towar w sklepie nie uiszczając żadnej dodatkowej opłaty.
3. Wartość karty podarunkowej zostanie pomniejszona o wartość towaru wraz z kosztem dostawy.
4. W przypadku zamówienia przez Klienta towaru o wyższej wartości niż wartość karty podarunkowej zobowiązany jest on dopłacić powstałą różnicę.
5. W przypadku zamówienia przez Klienta towaru o niższej wartości niż wartość karty podarunkowej środki pozostałe na niej Klient może wykorzystać na następne zakupy.
6. Kartę można używać dowolną ilość razy dopóki pozwalają na to środki na niej zgromadzone.
7. Ostatni zakup na karcie może być dokonany gdy zgromadzone na niej środki są większe niż 1,00 PLN.
8. By złożyć zamówienie przy użyciu karty należy podczas składania zamówienia w dostępnym Koszyku na stronie sklepów użyć indywidualnego kodu kart. System automatycznie zweryfikuje możliwość złożenia zamówienia i ewentualnie poda kwotę do dopłaty.

§4
1. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi oraz wymianie na środki pieniężne.
2. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej opłacania przez Klienta.
3. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej, płatność kartą nie może być zrealizowana.
4. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
5. Karta wydawana jest zamawiającemu ją Klientowi, jednak użycie jej jest możliwe przez osobę która wpisze poprawny kod podczas składania zamówienia.
6. Sklepy nie ponoszą odpowiedzialności za osobę składającą zamówienie, nawet jeżeli posiadła ona kod karty w nieuczciwy sposób.

§5
1. Wszelkie reklamacje związane z towarami zakupionymi przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane zgodnie z regulaminami sklepu.
2. Reklamacja dotycząca samej Karty Podarunkowej będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od daty jej złożenia, a o decyzji Klient będzie poinformowany drogą elektroniczną na adres mailowy podany z momencie zakładania konta na stronie sklepu lub składania zamówienia, w przypadku braku rejestracji.

§6
1. Klient poprzez zamówienie Karty Podarunkowej oraz wpłatę należnych środków pieniężnych oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej sklepu cosmilego.pl.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2021 r. do odwołania.

Formularz kontaktowy
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl